W tym dziale znajdziesz kilka treściwych wskazówek jak przygotować się do zlecenia strony internetowej bądź sklepu. Przygotowanie i spisanie własnych założeń, wymagań jest bardzo ważne gdyż porządkuje wiele rzeczy które do tej pory były jedynie naszymi przemyśleniami bądź niezebranymi w całość notatkami.

Brief strony interentowej

Brief strony internetowej – wytyczne do jej stworzenia.

W trakcie tworzenia tego typu opracowania z wytycznymi dla wykonawcy, często sami dopiero w tym momencie orientujemy się w całości projektu. Uświadamiamy sobie pewne braki w naszych założeniach, znajdujemy nieścisłości, bądź konieczności dodatkowych elementów, których nie braliśmy do tej pory pod uwagę.